6 Mart 2015 Cuma

ERKEK OLMAK -KADIN OLMAK

Ataerkil toplum yapısının en önemli unsurudur erkek…Erkek olmanın ne kadar önemli bir mertebe olduğu benimsetilir bu toplumda insanlara. Kız çocuğu doğunca utanç, erkek çocuğu doğunca gurur duyulur.
 Erkek adamın erkek çocuğu olur, erkektir yapar, delikanlı benim oğlum vb. binlerce söz vardır erkeği yücelten.  Ve bu duygularla yetiştirilir erkek çocuğu.  Sorumluluğu erkek olmak olarak algılar sadece. Erkek adam ağlamaz , erkek acı çekmez, erkekte duygusal mı olurmuş?......................... Kendine güvensiz bir ERKEK ADAM daha kazandırılır topluma.
                Erkek çocuğu sünnet olur ,eğlenceler düzenlenir onun için ,çünkü ERKEK ADAM olmuştur artık. Okula sorgusuz sualsiz gönderilir çünkü erkektir. Davulla zurnayla uğurlanır asker ocağına çünkü bir mertebe daha yükselmiştir erkek olma yolunda. Babası tarafından sırtı sıvazlanarak geneleve götürülebilir. Askerden gelir evlenir hele bir de erkek çocuğu olursa dünyaları verir ailesine çünkü soyunu devam ettirebilecektir. AİLE  REİSİ olmuştur artık. Başkasının karısına kızına bakabilir çünkü erkektir  ama kendi karısına, kızına yan bakan olursa ASLAN kesilir , namus bekçisi kesilir çünkü ERKEKTİR, arkadaşlarıyla dışarı çıkabilir, geç saatlere kadar eve gelmeyebilir, hatta eve hiç gelmeyebilir , karısını aldatabilir , çapkınlık yapabilir çünkü ERKEKTİR ihtiyaçları vardır onun… Erkek olmanın getirdiği bütün hakları özgürce kullanabilir. Hatasızdır. HER YAPTIĞININ BİR AÇIKLAMASI VARDIR. Evi  geçindiren odur , erkek olmanın gerektirdiği sorumlulukların büyük yükü vardır omuzunda.. Daha ne yapsın?
Ya kız çocuğu???????Her zaman geri plandadır  bu tür toplumlarda, dünyaya geldiğine bin pişmandır.Doğar doğmaz kadın olmanın yükü binmiştir minicik omuzlarına.Daha cinsiyeti öğrenilir öğrenilmez kabul edilemez ,burun kıvrılır ama olmuştur işte. Kız çocuğu doğuran kadın ‘Bir erkek çocuğu doğuramadın ‘ sözleriyle pek sık karşılaşır. Baba kucağına bile almaz , sevmez kız çocuğunu ayıptır çünkü. Doğmuştur işte bir kenarda durur öyle, SOYUNU DEVAM ETTİREBİLME çabası içindedir aile.
Kız çocuğu, sen kızsın sözüne küçük yaşlardan itibaren alışmaya çalışır. Çocukluk yıllarında başlar kısıtlamalar. Sokakta  oynaması bile ayıptır. Kadın olma yolunda ilk adımını atmıştır ilk hastalığını yaşamıştır , utana sıkıla annesine söyler , annesi tarafından sıkıca tembihlenir kimseye söylememesi konusunda , kutlamayı bir kenara bırak herkesten gizlenir çünkü ayıptır. Hal ve hareketlerine dikkat etmek zorundadır çünkü kızdır , kılık kıyafetine dikkat etmek zorundadır, ev işlerini , yemek yapmayı ,evi çekip çevirmeyi erken yaşlardan itibaren öğrenmek zorundadır çünkü evlendiğinde KOCASININ HİZMETKARIDIR O. Okula gitmesi , eğitim görmesi çok önemli değildir çünkü gereken eğitimi ailesi vermiştir. İlla okutulacaksa da belirli sınırları vardır okutulmasının  ;Üniversiteyi il dışında okuyamaz , herkesle arkadaşlık edemez , namusuna sahip çıkmalıdır ,başını kaldırıp etrafına bakmamalıdır, BEKARETİ önemlidir. Günü gelir evlendirilir genelde istemediği adama VERİLİR. Annesi ve ailenin kadınları tarafından sıkı sıkı tembihlenir , kocası artık ERİDİR ,SAHİBİDİR, kocasının sözünden dışarı çıkmamalıdır, ona karşı gelmemelidir , bir dediğini iki etmemelidir , hizmette kusur etmemelidir, saygıda kusur etmemelidir , kocası ve kocasının ailesi artık ailesidir , eti de kemiği de onlarındır, dışarda bekleyen binlerce kadın vardır , dikkat etmezse , hizmette kusur  ederse kocasını başka kadınlara kaptırabilir.Evlendikten sonra da devam eder uyarılar. Anne , baba ,kayınbaba, kayınvalide, koca herkes söz sahibidir kadın üzerinde. Kısacası erkek her şeyi özgürce yaşayabilirken , kadının tepesinde bekleyen bir yumruk vardır. Baba yumruğu, abi yumruğu ,eş yumruğu….
                Çocukken  KIZDIR  , büyüdüğünde KADINDIR ,evlendiğinde AVRATTIR – GELİNDİR. Sıfatları  hep değişir ama yaşadıkları hep aynıdır , ezilendir ,şiddet görendir , öldürülendir.