4 Mart 2015 Çarşamba

Türkiye'de Sendikacılık


Sendika, işçilerin ve işverenlerin çalışma ilişkilerinde,ortak ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için meydana getirdikleri tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.
Tanımda da bahsedildiği gibi sendika çalışanların ortak hak ve çıkarlarını korumalı , sorunlarını çözmeli ,siyasi parti yandaşlığı , iktidar yandaşlığı yapmamalıdır.. Ancak Türkiye’de sendikacılığın amacının dışında olduğu açık ve nettir.Sendikalar çalışanların haklarını aramak yerine , çalışanların sorunlarına çözüm bulmak yerine siyasi söylemlerde bulunmakta , birbirleriyle atışmakta ve siyasi propaganda yapmaktadırlar. A sendikası dendiği zaman B partisi , C sendikası dendiği zaman D partisi akla gelmektedir.Sendikaların bir kısmı muhalefeti, bir kısmı ise iktidarı eleştirmekten sendikacılık faaliyetlerini yürütememektedirler.Bu yüzdendir ki 12 milyon işçinin , 2,5 milyon memurun bulunduğu ülkede 1 milyon sendikalı işçi , 1,5 milyon sendikalı memur bulunmaktadır. Rakamlar çalışanların sendikaya olan inançlarının ne kadar az olduğunu göstermektedir. Türkiye , maden kazalarının en çok yaşandığı ülkelerden birisi olmasına rağmen çalışan 190 bin maden işçisinden sadece 38 bini sendikaya üyedir. .

Sendikalar için emeğin ve emekçinin yanında olmak , çalışanların hakkını aramak eskide kalmış , sendikaların amacı üye sayısını arttırmak , muhalefete ya da iktidara siyasi yandaşlık olmuştur.