7 Ekim 2016 Cuma

Sorgulamak

sorgulamak

Yaşadığımız hayatı anlamlı kılmanın yolu sorgulamaktan geçmektedir. Sorgulamak için düşünebilmemiz, düşünebilmemiz için okumamız gerekmektedir. Çünkü kitaplar bizi düşünmeye sevk ederler.  Okudukça ufkumuz genişler, ufkumuz genişlediğinde ise at gözlüğünü bir kenara bırakıp, hayata çok yönlü bakabiliriz. Körü körüne bağlandığımız her şeyi yeniden düşünür ve sorgularız. Bize sunulanların doğruluğunu bu nokta da anlamaya başlarız. Okumazsak, düşünmezsek, sorgulamazsak bize sunulanlarla yetinmek zorunda kalırız.
Platon ( Eflatun)’a göre bazı insanlar karanlık bir mağarada, doğdukları günden beri mağaranın kapısına arkaları dönük olarak boyunlarından ve ayaklarından zincire vurulmuş oturmaya mahkumdurlar. Başlarını da arkaya çeviremeyen bu insanlar, mağaranın kapısından içeri giren ışığın aydınlattığı karşı duvarda, kapının önünden geçen hayvanların, insanların ve taşıdıkları şeylerin gölgelerini izleyebilmektedirler. Bu mahkumların sahip oldukları bilgi, onların kulaklarıyla ve gözleriyle kazandıkları duyusal bilgidir ve bu görsel bilgi duvardaki gölgelerin, yani görünüşlerin bilgisidir. İçlerinden biri kurtulur ve dışarı çıkıp gölgelerin asıl kaynağını görür. Gördüklerine inanamaz. İnsan için yanılgılardan kurtulmak, eski alışkanlıkları terk etmek çok güç olduğundan, o muhtemelen yeni duruma alışamayacak ve daha önce görmüş olduğu şeyler, ona daha gerçek görünmeye devam edebilecektir ve tekrar içeri girip gördüklerini anlatmaya başlar ama içerdekileri, duvarda gördüklerinin yansıma olduğuna ve gerçeğin mağaranın dışında cereyan etmekte olduğuna inandırması imkansızdır (Mağara Algoritması). Çünkü içerdeki arkadaşları sadece onlara sunulan hayat ile yetinmekle beraber yeni bir durumun varlığını sorgulama cesaretini gösterememektedirler. Oysa arkadaşlarının gördüklerine inanıp, sorgulamaya ve anlamaya çalışsalar, mahkumluktan kurtulacak, yeni bir hayata yelken açma şansını yakalayabileceklerdir.
Körü körüne bağlandığımız her şeyi bir kenara bırakarak, yeniden düşünüp, sorgulayarak yeni şeyler üretebilir ve ilerleyebiliriz.

Youtube'da paylaşılan Platon Mağara Algoritması videosunu izleyebilirsiniz;